Diagnostika tvorí základ k nastaveniu cieľov pre zlepšenie zdravia.
"Ľudia so stabiliným a funkčným jadrom (core), majú nižší výskyt zranení, bolestí a dosahujú lepší výkon pri cvičení, športe a v živote. " (S.McGill , 2001)

Diagnostike diastázy sa venujeme od roku 2011

Diagnostika pred začatím tréningov je základ úspechu:
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Komplexné vstupné vyšetrenie s dôrazom na ľudský prístup a empatiu

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Zdravotná a športová anamnéza spojená s rozhovorom

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Diagnostika pohybového aparátu v statike aj dynamike

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Diagnostika diastázy palpačne aj USG

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Diagnostika svalov panového dna Perifitom aj USG

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Vyhodnotenie výsledkov diagnostiky a nastavenie cieľov

Diagnostika

Systematický prístup, odbornosť a pravidelný pohyb vedie k zdravému a funkčnému telu.

CENNÍK VSTUPNEJ DIAGNOSTIKY

TEHOTENSKÁ FYZIO DIAGNOSTIKA

Vstupné vyšetrenie tehotných žien, ktoré sa rozhodli vstúpiť do programu GRAVIDFIT a cvičiť pod našim vedením
60min | 59€* | bez pokračovania v programe Gravidfit

POPÔRODNÁ DIAGNOSTIKA

Vstupné vyšetrenie žien, ktoré sa rozhodli vstúpiť do programu Ladywork a riešiť svoje funkčné problémy pod našim vedením.
60min | 59€* |bez pokračovania v programe Ladywork

FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA MUŽOV

Komplexné, vstupné vyšetrenie s diagnostikou celého jadra, postury a svalov panvového dna pre tých pánov, tkorí sa rozhodli svoje funkčné problémy riešiť pod našim vedením.
60min | 59€*| bez pokračovania v programe Fyziofit

DIAGNOSTIKA SVALOV PANVOVÉHO DNA

Komplexná diagnostika svalov panvového pomocou perifitu pre ženy spojená s celkovou anamnézou.
60min | 59€ | bez pokračovania v programe Pelvicfit

*ak sa klientka/ klient rozhodnete vstúpiť do programu, cena diagnsotiky je výhodnejšia!

Od roku 2022 disponujeme aj USG prístrojom, s ktorým dokážeme presnejšie diagnostikovať diastázu a funkčnosť svalov panvového dna.

PREVENCIA

Zdravá žena, alebo žena plánujúca tehotenstvo

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

KLIMAKTÉRIUM

Zdravá a sebavedomá žena aj po 50tke

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

MUŽI

Problémy s diastázou a p. dnom sa týkajú aj mužov