Sme empatické, priateľské a hlavne akčné ženy, ktoré milujú pohyb, šport a život!

Rady hovoríme o témach, ktoré sú väčšinou na Slovensku tabu.

Katie

Katie De Chimp
ceo | trénerka

Diastáze sa venujem od roku 2011, kedy som diagnostiku a jednotlivé cviky aplikovala do osobných tréningov ešte vo Francúzsku.

Nika Kiselová
fyzioterapeutka

Vďaka dôkaldnej diagnostike, kombinácii funkčného tréningu a fyzioterapie dokážeme prinavrátiť telu zdravie a jeho funkčnosť.

Slavka

Slávka Forraiová
fyzioterapeutka

Je krásne vidieť, ako kombinácia znalostí z medicíny, psychológie a športu dokáže vytvoriť úžasné programy, ktoré naozaj fungujú a pomáhajú ženám.

 

Radka Ošťadálová
fyzioterapeutka

Naše programy otvárajú dvere do ženského sveta, šíria osvetu a pomáhajú ženám byť opäť zdravé, aktívne a sebavedomé.